Dvorac Türk-Mažurani​ć 1914. - 2017.

Na stubištu dvorca Türk-Mažuranić koji gleda prema rijeci Kupi na vjenčanju Božidara Mažuranića s Irenom pl. Türk od Karlovca grada 20. travnja 1914. godine i danas (2017. godine)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.