Josipa Željko sa prijateljicama u šetnji na promenadi 1939. godine

Josipa Željko sa prijateljicama u šetnji na promenadi 1939. godine (sasvim desno na slici)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.