Vjeronauk 1975. godine u crkvi Presvetog Trojstva - pater Željko Paurić​

Vjeronauk 1975. godine u crkvi Presvetog Trojstva - pater Željko Paurić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.