Band "Human Zoo" 1990. godine

Band "Human Zoo" 1990. godine - Tristan Karas-Tićo (gitara), Spuda (bubnjevi), Tomislav Jovanović Tokac (bas), Harem Salem-Kec (vokal).

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.