Dječji vrtić 1972. godine (Smičiklasova ulica)

Dječji vrtić 1972. godine (Smičiklasova ulica)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.