U šetnji Radićevom ulicom

Mladen Šomek sa djedom Gustavom u šetnji Radićevom ulicom, u pozadini Paviljon Katzler

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.