Radićeva ulica 1977. godine - "PPK" i "ZEKO"

Radićeva ulica 1977. godine - "PPK" i "ZEKO"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.