Zdravko Lipovšćak (1945.-2017.) fotograf i građevinar

Zdravko Lipovšćak (1945.-2017.) fotograf i dipl. ing. građevine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.