Jugoturbina - tvornica pumpi, malonogometna ekipa 1978. ili 1979.

Jugoturbina - tvornica pumpi, malonogometna ekipa 1978. ili 1979. u Sportskoj dvorani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.