Stara bolnica na Dubovcu 1938. godine

Stara bolnica na Dubovcu 1938. godine (ženski odjel) - četvrta sa lijeve strane je Dragica Bujević 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.