Poligon u šancu

U parku šanca Koruškog (Petog) bastiona početkom studenog 1957. uređeno je dječje igralište sa njihaljkama i drugim spravama. Nakon nekog vremena igralište je preuređeno u poligon za podučavanje djece kako se ponašati u prometu. Ali ni to nije trajalo dugo, prema projektu Mire Halambek Wenzler u šancu uređen park. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.