Luna park sa ringišpilom 1964. godine na bedemu kod Ruskog puta

Luna park sa ringišpilom 1964. godine na bedemu kod Ruskog puta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.