Panorama Karlovca 1971. godine

Snimio Silvin Jerman
Panorama Karlovca 1971. godine - Radićeva ulica, Ekonomska škola, Osnovna škola Dragojla Jarnević, Tehnička škola, Vunsko polje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.