Hotel Korana i Sportska dvorana 1971. godine

Snimio Silvin Jerman
Hotel Korana i Sportska dvorana 1971. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.