Drugi razred OŠ "Janko Mendiković" Dubovac šk. god. 1959./1960​.

Drugi razred Osnovne škole "Janko Mendiković" Dubovac šk. god. 1959./1960.
Učiteljica Nada Ribarić
1. red gore: Danko Čavlović, Vladimir Brgan, ?, Drago Buturajac, Božidar Fajs, Boro Jančić, Boro Repić, ?, ?, Ivica Konjević
2. red: Vahida Morić, Eleonora Rakas, Branka Rogić, Anđelka Fink, Zorica Vuljanić, ?, Nevenka Papa, ?, Ivica Grčić, Mišo Bubalo, Ivica Furač, Jurica Požar, Ivan Mrljak
3. red: Franjo Bahor, Branka Malobabić, Jasminka ?, Vesna Župec, Đurđa Vugrinec, ? Frketić, ?, Slavica ?, Katica Bajt?, Vlado Vozni-Dlaka, Drago Špoljar, Matija Justament, Ratko Vuković
Čuće: Rade Cvjetičanin?, Marijan Bastijančić, Mladen Mršić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.