Vjenceslav Šomek

Dr. VJENCESLAV ŠOMEK, vojni liječnik koji je došao u Klc. oko 1870 godine.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.