Bijelo dugme 12. ožujka 1985. godine (publika) - koncert u Sportskoj dvorani

Bijelo dugme 12. ožujka 1985. godine (publika) - koncert u Sportskoj dvorani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.