Hotel "Nova" Korana 14. ožujka 1980. godine

Hotel "Nova" Korana 14. ožujka 1980. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.