Dubovac 1979. godine - Šporerova ulica - Nemčićeva ulica

Dubovac 1979. godine - Šporerova ulica - Nemčićeva ulica

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.