Foto sekcija "Jugoturbina" na Švarči

Foto sekcija "Jugoturbina" na Švarči - četvrti u redu Tomislav Lovreković, predzadnji Lazo Marjanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.