Na Uskrs 1940. godine - obitelj Fogina

Na Uskrs 1940. godine - obitelj Fogina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.