Gundulićeva ulica - Gajeva ulica prije 1890. godine

Gundulićeva ulica - Gajeva ulica prije 1890. godine
Snimio Hinko Krapek

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.