Darko Jerinić i Đip (engleski seter - poklon Ecike Cerinić, kćeri Žandoma) u Draganiću u ljeto 1945. ili 1946. godine na posjedu Žandome Cerinića

Darko Jerinić (ex dr.med.prim. specijalista aesteziologije) i Đip (engleski seter - poklon Ecike Cerinić, kćeri Žandoma) u Draganiću u ljeto 1945. ili 1946. godine na posjedu Žandome Cerinića, sada u vlasništvu njegovog unuka i praunuka (Marco Mattuci; Katerina i Pietro)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.