Hokej na travi 1950. godine

Hokej na travi 1950. godine
stoje: Đorđe Petrović, Ljubomir Bulat, Jurica Balen, Berislav Jakšić 
čuče: Milan Ornik, Duško Banda, Boris Žugelj, Milan Lovrić i Cvitković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.