Pamučna industrija Duga Resa 1951. godine

Pamučna industrija Duga Resa 1951. godine - nastavnici praktične nastave; u sredini (čuči) Mira Radočaj

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.