Koranska nimfa 1976. godine

Koranska nimfa, brončana skulptura koja prikazuje ženu, rad je Branka Vlahovića. Krasila je park ispred hotela uz rijeku Koranu, pa je kod nadogradnje i preuređenja Hotela sklonjena u podrum, zatim je bila u dvorištu Turističke zajednice, pa nakratko izložena na obali Kupe, pa je ostavljena u Muzejskom spremištu (Bosanski magazin u karlovačkoj Zvijezdi) iz kojeg je ukradena 2014. godine i pronađena u međunarodnoj akciji MUP-a krajem iste godine.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.