Trg bana Jelačića sa Franjevačkim samostanom i crkvom Sv. Trojce 1910. godine

Trg bana Jelačića sa Franjevačkim samostanom i crkvom Sv. Trojce 1910. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.