Đurđica Navračić na Korani 1942. godine (u pozadini skulptura Tri gracije)

Đurđica Navračić na Korani 1942. godine (u pozadini skulptura Tri gracije)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.