Željko Malnar u Karlovcu

Mali grad - VELIKI događaj (1991. godina - svibanj) Željko Malnar na konjima putovima Kralja Makedonskog, polazak iz Karlovca uoči Domovinskog rata

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.