OŠ Dragojla Jarnević, priredba u Hrvatskom domu 1978. godine - harmoniku svira Mario Mikšić

Osnovna škola Dragojla Jarnević, priredba u Hrvatskom domu 1978. godine - harmoniku svira Mario Mikšić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.