Dac i Stric na biciklu 1985. godine

Karlovac, Rakovac, - 1985. - Dac i Stric na biciklu
Foto: Bruno Konjević - Kljus

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.