Mladi karlovački hokejaši i navijačica uz led kraj Sokolskog doma (oko) 1959. godine

Mladi karlovački hokejaši i navijačica uz led kraj Sokolskog doma (oko) 1959. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.