Karlovački hokejaši 1957. ili 1958. godine

Karlovački hokejaši 1957. ili 1958. godine
S lijeva na desno: Boris Žugelj, Emil Adlešić, Rajko Lesić, Dejan Dejanović, Juraj Lucijanić, Vlado Rustija, Vlado Martinović, Klasić i Marijan Stipaničić

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.