Foginovo kuplište na Korani 26. srpnja 1931. godine

Foginovo kuplište na Korani 26. srpnja 1931. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.