Djelatnici Ljubljanske banke 31. 10. 1972. godine na Svjetski dan štednje.

Djelatnici Ljubljanske banke 31. 10. 1972. godine na Svjetski dan štednje. 
S lijeva (čuče): Biserka Vlašić, Stevo Beronja, Mira Polovina, Ljubica (Rujevčan) Braim, Rudolf Paver
Stoje: Dragica Mirić, Marija Međeral, (xy), Nada Hamilton, Slavica Kostadin, Darinka (Šklopan) Klarić, Ljubica Mikšić

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.