Mačekova ulica (Ulica Dr. Vladka Mačeka) - Riječka ulica 1973. godine

Mačekova ulica (Ulica Dr. Vladka Mačeka) - Riječka ulica 1973. godine (Ottova kuća, stolarija)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.