Radićeva ulica - Malovićeva robna kuća​ 1926. godine

Radićeva ulica - Malovićeva robna kuća 1926. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.