Berba vinograda u Vinici 21. rujna 1936. godine

Berba vinograda u Vinici 21. rujna 1936. godine
Fotografirao Spudić Tomo, pz. inspektor

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.