Kotarska ambulanta u Šebetićevoj ulici

Kotarska ambulanta u Šebetićevoj ulici, doktor Vukšinić, u sredini s naočalama.
Tu je stanovao i zubar Zalokar

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.