Kinezi 1967. godine: Ručka, Mišo, Gojko, Đoksa, Žika, Prajsa, Pleva, Kos...

Kinezi 1967. godine: Ručka, Mišo, Gojko, Đoksa, Žika, Prajsa, Pleva, Kos...

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.