Bravarska radiona Stjepana Brezarić

Bravarska radiona Stjepana Brezarić 
Karlovački majstor, bravar Stjepan Brezarić st., izradio je bicikl za utrku u Parizu na kojoj je pobijedio i osvojio kolajnu „Grand – Prix de Paris“ Anton Gursky, nećak bračnog para Stanislawsky iz Mačekove ulice. Na ponos cijelom Karlovcu, kolajnu i diplomu izložio je urar Vatroslav Jesenski u svom izlogu u Gundulićevoj ulici br. 6.

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.