Trgovina 1930.-tih godina sa reklamama: Maggi goveđa juha, Maggi začini, Schicht Jelen sapun najbolji, Radion pere sam, Mirim čokolada, Zlatorog sapun, Dr. Oetker, Idol najbolje čisti obuću, ovo je prava Diana....

Trgovina u Karlovcu 1930.-tih godina sa reklamama: Maggi goveđa juha, Maggi začini, Schicht Jelen sapun najbolji, Radion pere sam, Mirim čokolada, Zlatorog sapun, Dr. Oetker, Idol najbolje čisti obuću, ovo je prava Diana....

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.