Radovi na kolektoru 1987. godine - Smičiklasova, Radićeva i Kurelčeva ulica

Radovi na kolektoru 1987. godine - Smičiklasova, Radićeva i Kurelčeva ulica, a dubina radova vidi se najbolje po detalju na lijevoj strani fotografije gdje se jedan od bagera nalazi na dnu prokopa koji je išao dalje na šanac 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.