Mladi nogometaši 1982.

Selekcija grada Karlovca (71-72 godište) 1982. godina pred nastup protiv NK Karlovca

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.