Rakovačka kapelica RANJENOG ISUSA

Izuzetno rijetka fotografija Blagoslov Rakovačke kapelice RANJENOG ISUSA - Rakovac 56 - kuća E. Manka Savineka sa zavjetnom kapelicom Ranjenog Isusa. Kapelica je nestala u poznatom vihoru 1948. Kuća Manka Savineka nešto kasnije, kao i cijeli taj dio Rakovca. Razlog je bio gradnja karlovačke obilaznice, čardaka koji zbog plitkovizionarske ideje, presijeca Karlovac na pola, umjesto da ga zaobilazi, izvor: Kameleon 2007. godine; Manko Savinek - najpoznatiji rakovački medičar, licitar i voštar, rođen je na Turnju 1884. g., izučio je zanat kod Lukinića na Gazi (bio je njegov kalfa ), osamostalio se 1916. i do smrti 1952. vodio vlastiti obrt. Ženio se dva puta i s nijednom ženom nije imao djece. Zbog toga se navodno zavjetovao i pored kuće podigao kapelicu u kojoj su se povremeno održavale mise, ali je zbog malog prostora većina ljudi ostajala vani. (Kod Manka Savineka medičarski zanat izučio je njegov brat Viktor, prije toga kolar, i otvorio vlastiti obrt na Riječkoj cesti; zatim Ivan Labaš na adresi Rakovac 23, ali i današnji karlovački licitar Tonček Prstec. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.