Turanj 1995.

Veljača - ožujak 1995. - asanacija terena u naselju Turanj po odlasku muslimanskih izbjeglica. Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije uspješno je proveo asanaciju i spriječio izbijanje i širenje ekološke katastrofe.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.