Pjevački zbor Dubovačke crkve 1969.

Članovi pjevačkog zbora dubovačke crkve na izletu u crkvi Sv. Križ, 27. listopada 1969. godine. Na slici s tadašnjim velečasnim Jurajem Jezerincem a danas biskupom i Vojnim Ordinarijem u RH.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.