Otvorenje Sokolskog doma 15. srpnja 1934.

Sokolski dom bez krova - u pozadini Crkva Sv. Ćirila i Metoda (lijevo)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.