Kapelica dvorca Turk-Mažuranić

Jedna od prostorija dvorca Turk-Mažuranić je bila uređena kao kapelica. U njoj su se vjenčali Božidar Mažuranić i Irena  pl. Türk od Karlovca grada, 20. travnja 1914.  Ne zna se što se dogodilo s kapelicom nakon 1945.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.