Bedemi

UPORNA ODLUKA
Odluka vojnih vlasti iz 1579. g. da se u blizini karlovačke tvrđe ne smiju graditi kuće dobila je nov oblik tri stoljeća kasnije: 1873. g. pri predaji Karlovca civilnoj Hrvatskoj, izričito je rečeno da je zabranjeno graditi na gradskim bedemima. Ta je odluka konačno ukinuta 1926. godine. U ovom ili onom obliku zabrana gradnje živjela je zamalo 350 godina.  
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.